ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

نمونه درمان ایمپلنت
7 خرداد ماه 1402
ترمیم اورلی کامپوزیت
24 اسفند ماه 1401

تعویض و اصلاح ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

ترمیم امالگام با اینلی کامپوزیتی

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت