ترمیم آمالگام

ترمیم پوسیدگی بین دندانی
۸ آبان ماه ۱۳۹۸
روکش ایمپلنت
۸ آبان ماه ۱۳۹۸

  تعویض ترمیم قدیمی امالگام و حذف پوسیدگی ثانویه با کامپوزیت دندانی

  ترمیم آمالگام

  ترمیم آمالگام

  ترمیم آمالگام

  ترمیم آمالگام

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت