ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت
۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت دندانهای خلفی
۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت مراجعه کننده عزیزمون

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

  5/5 ( 1 نظر )
  0/5 ( 0 نظر )
  رزرو آنلاین نوبت