ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا
۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت
۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۸

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با استفاده از کامپوزیت زیبایی برای مراجعه کننده عزیزمون

   

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت