ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت دندان قدامی فک بالا
19 سپتامبر ماه 2019
ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت
1 سپتامبر ماه 2019

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با استفاده از کامپوزیت زیبایی برای مراجعه کننده عزیزمون

   

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

  ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت