ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
۳ شهریور ماه ۱۳۹۸

  ترمیم پوسیدگی دندانهای قدامی و زیر لثه با کامپوزیت مراجعه کننده عزیز

  ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت

  ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت

  0/5 ( 0 نظر )
  0/5 ( 0 نظر )
  رزرو آنلاین نوبت