ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

روکش ایمپلنت
۱۵ مهر ماه ۱۳۹۸
تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین و درمان پوسیدگی زیر لثه

   

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  رزرو آنلاین نوبت