ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

روکش ایمپلنت
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸
تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین و درمان پوسیدگی زیر لثه

 

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت