ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

روکش ایمپلنت
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸
تعویض و إصلاح ترمیم کامپوزیت
۱۳ مهر ماه ۱۳۹۸

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین و درمان پوسیدگی زیر لثه

   

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ترمیم کامپوزیت ناحیه قدامی فک پایین

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت