ترميم كامپوزيت دو دندان

إصلاح رنگ تك دندان قدامي
9 اسفند ماه 1399
نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم
8 بهمن ماه 1399

ترميم كامپوزيت دو دندان به روش كامپوزيت مستقيم و غير مستقيم

ترميم كامپوزيت دو دندان

ترميم كامپوزيت دو دندان

ترميم كامپوزيت دو دندان

ترميم كامپوزيت دو دندان

 

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت