ترمیم کامپوزیت دو دندان

إصلاح رنگ تک دندان قدامی
27 فوریه ماه 2021
نمونه درمان کامپوزیت غیر مستقیم
27 ژانویه ماه 2021

  ترمیم کامپوزیت دو دندان به روش کامپوزیت مستقیم و غیر مستقیم

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

  ترمیم کامپوزیت دو دندان

   

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت