ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸
ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۸

دندان قدامی مراجعه کننده عزیزمون که سالها قبل درمان ریشه شده بود دچار تغییر رنگ و شکستگی شده ابتدا به بروش اندوبلیچ بافصله چند جلسه پانسمان با اندو بلیچ إصلاح رنگ شد و در نهایت با ونیر کامپوزیتی ترمیم گردید

 

ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت