ترميم شکستگی دندان قدامی با كامپوزيت

ترميم پوسيدگي زير لثه با كامپوزيت
26 شهریور ماه 1398
ترميم پوسيدگي دندان قدامی با كامپوزيت
6 شهریور ماه 1398

دندان قدامي مراجعه كننده عزيزمون كه سالها قبل درمان ريشه شده بود دچار تغيير رنگ و شكستگي شده ابتدا به بروش اندوبليچ بافصله چند جلسه پانسمان با اندو بليچ إصلاح رنگ شد و در نهايت با ونير كامپوزيتي ترميم گرديد

 

ترميم شکستگی دندان قدامی با كامپوزيت

ترميم شکستگی دندان قدامی با كامپوزيت

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت