ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

ترمیم پوسیدگی زیر لثه با کامپوزیت
17 سپتامبر ماه 2019
ترمیم پوسیدگی دندان قدامی با کامپوزیت
28 آگوست ماه 2019

  دندان قدامی مراجعه کننده عزیزمون که سالها قبل درمان ریشه شده بود دچار تغییر رنگ و شکستگی شده ابتدا به بروش اندوبلیچ بافصله چند جلسه پانسمان با اندو بلیچ إصلاح رنگ شد و در نهایت با ونیر کامپوزیتی ترمیم گردید

   

  ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

  ترمیم شکستگی دندان قدامی با کامپوزیت

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت