ترميم با كامپوزيت

اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر
24 شهریور ماه 1399
ترميم زيبايي با كامپوزيت
8 مرداد ماه 1399

ترميم زيبايي با كامپوزيت

ترميم زيبايي با كامپوزيت

ترميم زيبايي با كامپوزيت

ترميم زيبايي با كامپوزيت

ترميم زيبايي با كامپوزيت

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت