ترمیم با کامپوزیت

اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر
14 سپتامبر ماه 2020
ترمیم زیبایی با کامپوزیت
29 جولای ماه 2020

  ترمیم زیبایی با کامپوزیت

  ترمیم زیبایی با کامپوزیت

  ترمیم زیبایی با کامپوزیت

  ترمیم زیبایی با کامپوزیت

  ترمیم زیبایی با کامپوزیت

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت