ترمیم دندانهای قدامی شکسته

لمینت دندانهای فک بالا و پایین
۹ آذر ماه ۱۳۹۸
تعویض ترمیم امالگام
۹ آذر ماه ۱۳۹۸

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته شده بدلیل ضربه

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ۰/۵ (۰ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت