ترميم دندانهاي قدامي شكسته

لمينت دندانهاي فك بالا و پايين
21 دی ماه 1398
تعويض ترميم امالگام
9 آذر ماه 1398

ترميم دندانهاي قدامي شكسته شده بدليل ضربه

ترميم دندانهاي قدامي شكسته

ترميم دندانهاي قدامي شكسته

ترميم دندانهاي قدامي شكسته

ترميم دندانهاي قدامي شكسته

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت