ترمیم دندانهای قدامی شکسته

لمینت دندانهای فک بالا و پایین
11 ژانویه ماه 2020
تعویض ترمیم امالگام
30 نوامبر ماه 2019

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته شده بدلیل ضربه

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  ترمیم دندانهای قدامی شکسته

  0/5 (0 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت