ترميم با كامپوزيت زيبايي

ترميم با كامپوزيت زيبايي
23 مهر ماه 1399
اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر
24 شهریور ماه 1399

ترميم با كامپوزيت زيبايي

ترميم با كامپوزيت زيبايي

ترميم با كامپوزيت زيبايي

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت