بستن فاصله دندانی با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت کلاس v
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸
ترمیم کامپوزیت دندان لترال
۹ مرداد ماه ۱۳۹۸

بستن فاصله بین دندانی مراجعه کننده عزیزمون با کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت دندان لترال

ترمیم کامپوزیت دندان لترال

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت