بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

روکش شدن دندانها به صورت مجزا
9 مرداد ماه 1398
ونير كامپوزيت بعد از درمان ريشه
12 خرداد ماه 1398

بستن دياستم و فاصله بين دندان مراجعه کننده گرامی با كامپوزيت

 بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت