بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

روکش شدن دندانها به صورت مجزا
۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸
ونیر کامپوزیت بعد از درمان ریشه
۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

بستن دیاستم و فاصله بین دندان مراجعه کننده گرامی با کامپوزیت

 بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت