بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

روکش شدن دندانها به صورت مجزا
۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸
ونیر کامپوزیت بعد از درمان ریشه
۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸

    بستن دیاستم و فاصله بین دندان مراجعه کننده گرامی با کامپوزیت

     بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

    بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

    ۰/۵ (۰ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت