بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

روکش شدن دندانها به صورت مجزا
31 جولای ماه 2019
ونیر کامپوزیت بعد از درمان ریشه
2 ژوئن ماه 2019

    بستن دیاستم و فاصله بین دندان مراجعه کننده گرامی با کامپوزیت

     بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

    بستن فاصله بین دندان ها با کامپوزیت

    0/5 (0 نظر)
    رزرو آنلاین نوبت