اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر

ترميم با كامپوزيت زيبايي
12 مهر ماه 1399
ترميم با كامپوزيت
15 شهریور ماه 1399

اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر

 

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت