اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر

ترمیم با کامپوزیت زیبایی
۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹
ترمیم با کامپوزیت
۲۴ شهریور ماه ۱۳۹۹

    اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر

     

    ۵/۵ (۱ نظر)
    رزرو آنلاین نوبت