اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر

ترمیم با کامپوزیت زیبایی
3 اکتبر ماه 2020
ترمیم با کامپوزیت
5 سپتامبر ماه 2020

    اکسپوژر دندانهای دائمی و برداشتن بافت لثه با لیزر

     

    5/5 (1 نظر)
    رزرو آنلاین نوبت