بازسازی تاج و تعویض روکش زیبایی دندان

درمان ریشه و اصلاح رنگ دندان با بلیچینگ
27 مرداد ماه 1397
روکش زیبایی و لامینیت دندان
14 مرداد ماه 1397

مراجعه كننده گرامي كه شكايت اصلي ايشان پريدگي پرسلن نقاطی از روكش دندانهاي قدامي بود و خواستار تعويض و جايگزين نمودن روكش هاي قديمي با روكش هاي زيبايي با بيس زيركونيوم بودند، پس از خارج نمودن روكش ها اقدام به درمان مجدد ريشه ها و بازسازي تاج ازبين رفته دندانها شد و سپس روكش هاي جديد جهت تأمين زيبايي دندان ها ساخته و تحويل گرديد.

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت