بازسازی تاج دندان

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت
۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱
اورلی کامپوزیتی
۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱

مراحل درمان و بازسازی تاج دندان با اورلی کامپوزیتی

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت