بازسازی تاج دندان

جراحی ریشه و جایگذاری ایمپلنت
24 اسفند ماه 1401
اورلی کامپوزیتی
10 آذر ماه 1400

مراحل درمان و بازسازی تاج دندان با اورلی کامپوزیتی

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

بازسازی تاج دندان

5/5 (1 نظر)
رزرو آنلاین نوبت