بازسازی دندان شکسته

نمونه درمان ایمپلنت
24 نوامبر ماه 2020
ترمیم با کامپوزیت زیبایی
14 اکتبر ماه 2020

  بازسازی دندان شکسته شده با روکش زیبایی

  بازسازی دندان شکسته

  بازسازی دندان شکسته

  بازسازی دندان شکسته

  بازسازی دندان شکسته

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت