بازسازی دندان شکسته

نمونه درمان ایمپلنت
۷ آبان ماه ۱۳۹۹
ترمیم با کامپوزیت زیبایی
۷ آبان ماه ۱۳۹۹

  بازسازی دندان شکسته شده با روکش زیبایی

  بازسازی دندان شکسته

  بازسازی دندان شکسته

  بازسازی دندان شکسته

  بازسازی دندان شکسته

  ۵/۵ (۱ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت