بازسازی دندان شکسته

نمونه درمان ایمپلنت
۷ آبان ماه ۱۳۹۹
ترمیم با کامپوزیت زیبایی
۷ آبان ماه ۱۳۹۹

بازسازی دندان شکسته شده با روکش زیبایی

بازسازی دندان شکسته

بازسازی دندان شکسته

بازسازی دندان شکسته

بازسازی دندان شکسته

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت