بازسازی دندان شکسته شده

ترمیم أورلی کامپوزیت
24 آوریل ماه 2021
إصلاح ترمیم امالگام
20 آوریل ماه 2021

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  بازسازی دندان شکسته شده به روش انله کامپوزیتی بعد از DME

  5/5 (1 نظر)
  رزرو آنلاین نوبت