اورلی کامپوزیتی

بازسازی تاج دندان
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰
بلیچینگ فک بالا و پایین
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

اورلی کامپوزیتی جهت درمان تاج دندان به شدت پوسیده و شکسته

اورلی کامپوزیتی

اورلی کامپوزیتی

اورلی کامپوزیتی

اورلی کامپوزیتی

اورلی کامپوزیتی

اورلی کامپوزیتی

۵/۵ (۱ نظر)
رزرو آنلاین نوبت