اورلی کامپوزیتی

بازسازی تاج دندان
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰
بلیچینگ فک بالا و پایین
۱۰ آذر ماه ۱۴۰۰

  اورلی کامپوزیتی جهت درمان تاج دندان به شدت پوسیده و شکسته

  اورلی کامپوزیتی

  اورلی کامپوزیتی

  اورلی کامپوزیتی

  اورلی کامپوزیتی

  اورلی کامپوزیتی

  اورلی کامپوزیتی

  ۵/۵ (۱ نظر)
  رزرو آنلاین نوبت