اصلاح ونیر کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت
۱۲ خرداد ماه ۱۳۹۸
تشکیل جرم برروی سطح دندان
۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۷

  اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی مراجعه کننده محترم

  اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی

  اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی

  0/5 ( 0 نظر )
  0/5 ( 0 نظر )
  0/5 ( 0 نظر )
  رزرو آنلاین نوبت