اصلاح ونیر کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت
۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷
تشکیل جرم برروی سطح دندان
۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷

اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی مراجعه کننده محترم

اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی

اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت