اصلاح ونیر کامپوزیت

ترمیم کامپوزیت
12 خرداد ماه 1398
تشكيل جرم برروی سطح دندان
18 اسفند ماه 1397

اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی مراجعه کننده محترم

اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی

اصلاح ونیر کامپوزیت دندانهای قدامی

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت