پاسخ بهمعرفی کتاب

پاسخ بهتورم اطراف دندان
۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
پاسخ بهمسکن برای جراحی دندان عقل
۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵

 
 
سلام دوست عزیز
کتاب مشخصی که راجع به کلیه إبزارها یا وسائل دندانپزشکی باشد وجود ندارد چون این وسائل تخصصی و در کتاب مربوط به رشته مربوطه تدریس میشود. مثلا وسائل ترمیمی در کتاب های رفرنس ترمیمی و وسائل جراحی در کتب مخصوص جراحی تدریس میشود

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت