پاسخ بهمسکن برای جراحی دندان عقل

پاسخ بهمعرفی کتاب
۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
پاسخ بهحساسیت دندان ترمیم شده به آب و غذای نسبتا سرد
۲۳ مهر ماه ۱۳۹۵

 
سلام دوست عزیز
مسکن خوراکی یا تزریقی با توجه به میزان جراحی که نسج نرم یا سخت بوده تجویز میشود

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت