پاسخ بهمسکن برای جراحی دندان عقل

پاسخ بهمعرفی کتاب
۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵
پاسخ بهحساسیت دندان ترمیم شده به آب و غذای نسبتا سرد
۱۰ مرداد ماه ۱۳۹۵

 
سلام دوست عزیز
مسکن خوراکی یا تزریقی با توجه به میزان جراحی که نسج نرم یا سخت بوده تجویز میشود

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت