پاسخ بهعدم بی حسی

پاسخ بهدندان عقل
۸ خرداد ماه ۱۳۹۵
پاسخ بهدندان آسیاب کوچک
۸ خرداد ماه ۱۳۹۵

 
سلام دوست عزیز
بی حسی فک پایین گاهی با مشکل مواجه میشود ودلیلش عدم تزریق موفق در ناحیه مورد نظر می باشد و هیچ دلیلی برای نگرانی نیست.
در صورت تمایل با تعیین وقت قبلی به مطب مراجعه نمایید تا با معاینه دقیقتر علت آن بررسی شود

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت