پاسخ بهتورم اطراف دندان

پاسخ بهدندان عقل – سفید کردن دندان ها
۲ مرداد ماه ۱۳۹۵
پاسخ بهمعرفی کتاب
۲ مرداد ماه ۱۳۹۵

 
 
سلام دوست عزیز
سوْال شما کمی مبهم میباشد  از این جهت که منظور شما از أطراف چه میزان از أطراف دندان است و تورم به چه مقدار و رنگ لثه  أطراف دندان چه میزان نسبت به دندانهای مجاور تغییر دارد لذا بهتر است جهت اطمینان و یافتن دلیل  توسط دندانپزشک معاینه شوید

۰/۵ (۰ نظر)
رزرو آنلاین نوبت