پاسخ بهتورم اطراف دندان

پاسخ بهدندان عقل – سفید کردن دندان ها
21 تیر ماه 1395
پاسخ بهمعرفی کتاب
10 مرداد ماه 1395

 
 
سلام دوست عزيز
سوْال شما كمي مبهم ميباشد  از اين جهت كه منظور شما از أطراف چه ميزان از أطراف دندان است و تورم به چه مقدار و رنگ لثه  أطراف دندان چه ميزان نسبت به دندانهاي مجاور تغيير دارد لذا بهتر است جهت اطمينان و يافتن دليل  توسط دندانپزشك معاينه شويد

0/5 (0 نظر)
رزرو آنلاین نوبت