ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی

تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما
۲۵ شهریور ماه ۱۳۹۷
جایگزینی روکش های قدیمی با کامپوزیت ونیر
۱۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

  با توجه به رنگ دندانهای قدامی مراجعه کننده گرامی و با رضایت ایشان تصمیم به انجام ونیر کامپوزیت ٨ عدد دندان قدامی گردید ودر نهایت رضایت کامل ایشان از نتیجه کار

   

  0/5 ( 0 نظر )
  0/5 ( 0 نظر )
  0/5 ( 0 نظر )
  رزرو آنلاین نوبت