تغییر رنگ دندان قدامی بعلت ضربه و تروما

روکش دندان با بیس زیرکونیوم
۱۲ آبان ماه ۱۳۹۷
ونیر کامپوزیت ۸ واحدی دندان های قدامی
۲۰ شهریور ماه ۱۳۹۷

    ابتدا درمان ریشه روی دندان انجام و بعد از چند جلسه استفاده از بلیچینگ رنگ دندان صلاح گردید و با ونیر کامپوزیتی اناتومی دندان نیز تصحیح گردید

    0/5 ( 0 نظر )
    0/5 ( 0 نظر )
    0/5 ( 0 نظر )
    رزرو آنلاین نوبت